Wij zoeken vrijwilligers*

*Help je mee in ons Kijkdepot?

Op 13 maart 2021 opent het Kijkdepot in de Havenkerk in Schiedam. Daar nemen museummedewerkers samen met experts en publiek de historische museumcollectie onder de loep. We hopen dat Schiedammers straks – coronaproof – komen kijken en hun verhaal over de voorwerpen vertellen. Het museum heeft bijvoorbeeld een theelepel uit 1778 en een 3 meter lange grondvatpomp. Daar willen we graag meer over willen weten. Er komen zo’n 5.500 voorwerpen uit het depot naar de stad. Het Kijkdepot blijft een half jaar open. Het museumgebouw is vanwege de gemeentelijke renovatie dicht.

We doen het samen
We zoeken Schiedammers die hun verhalen willen delen, maar ook Schiedammers die ons op de ‘werkvloer’ willen helpen. We zouden graag een groep vrijwilligers samenstellen van mensen die wonen in Schiedam met een mooie mix van leeftijden, culturele achtergronden, man/vrouw, ervaring en interesse. Er zijn allerlei verschillende bezigheden. Wat hieronder staat geldt voor alle vrijwilligersfuncties. De rest staat per functie omschreven.

We vragen
• Een shift duurt 3,5 uur en we vragen je 1-2 shifts per week te draaien
• Het Kijkdepot duurt een half jaar en we vinden het fijn als je in ieder geval 10 weken
komt helpen (het liefst langer)
• We bieden een training aan voor iedere functie en verwachten dat je hieraan deelneemt
• Dat je zelfstandig kunt werken, maar ook binnen het team
• Een sociale houding
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), we zullen dit voor je aanvragen en de kosten vergoeden

We bieden
• Een leerplek waar vaardigheden opgedaan en uitgebouwd kunnen worden
• Inzicht in de collectie
• Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar het fijn is om te werken en zijn
• Een plek waar serieus geluisterd wordt naar de inbreng van iedereen
• We bieden geen geldelijke vergoeding, maar wel een bijzondere werkplek met gratis
gezamenlijke lunch en fijne extraatjes
• Veel werkplezier

Functie – Objectfotograaf
Activiteiten
• Goede foto’s van voorwerpen uit de collectie maken
• Deze digitaal nummeren
• Meehelpen met het beoordelen of een voorwerp waardevol is voor de geschiedenis van Schiedam
Wat nodig is
• Je hoeft geen Nederlands te kunnen spreken of schrijven
• Je moet met een computer om kunnen gaan
Wij bieden
• Een basiscursus fotografie
• Materiaal zoals fototoestel en verlichting wordt beschikbaar gesteld door het
museum

Functie – Onderzoeker
Activiteiten
• Het lezen en interpreteren van informatie over voorwerpen in ons collectiesysteem
(Adlib, geen ervaring nodig), in onze ‘stamboeken’ en ‘groene kaarten’
• Kort online onderzoek als meer informatie over het voorwerp nodig is
• Meehelpen met het beoordelen of een voorwerp waardevol is voor de geschiedenis van Schiedam
Wat nodig is
• Nederlands kunnen lezen en schrijven
Wij bieden
• Een basiscursus onderzoek en interpretatie van gegevens in Adlib, de stamboeken,
de groene kaarten en internetbronnen

Functie – Administratief medewerker
Activiteiten
• Het noteren van de uitkomsten van de waarderingswerkstraat per voorwerp in excel, zowel documentatie van de gebruikte bronnen als de voorlopige beslissing over het
betreffende voorwerp
• Meehelpen met het beoordelen of een voorwerp waardevol is voor de geschiedenis van Schiedam
Wat nodig is
• Nederlands kunnen lezen en schrijven en met een computer om kunnen gaan
Wij bieden
• Een korte training over hoe we de administratie uitvoeren

Functie – Object behandelaar
Activiteiten
• Het verplaatsen van objecten uit de collectie van hun vaste plek in de tentoonstelling,
naar de werkstraat en terug
• Meehelpen met het beoordelen of een voorwerp waardevol is voor de geschiedenis van Schiedam
Wat nodig is
• Je hoeft geen Nederlands te kunnen lezen en schrijven
• Een vaste hand
Wij bieden
• Een korte training object behandeling

Dit wil je weten
Aanmelden als vrijwilliger voor het Kijkdepot Schiedam was mogelijk tot en met 31 januari. De plekken zijn ingevuld. Mocht je je toch graag in de toekomst willen inzetten als vrijwilliger bij het Stedelijk Museum Schiedam? Stuur dan een bericht naar simone@stedelijkmuseumschiedam.nl