Schaften met…

21 maart 2019, 12.30 - 13.00 uur, gratis

Schaften met … is een nieuwe serie lunchlezingen. Met Hans den Hartog Jager bij Tjebbe Beekman.