Spirituele Urgentie
*

*Open de deur naar andere realiteiten.

26 november t/m 10 april 2023

Spiritualiteit is springlevend onder een nieuwe voorhoede van makers. Jonge, interdisciplinaire kunstenaars omarmen, vieren en verspreiden ieder op hun eigen manier de waarde van spiritualiteit. Met Spirituele Urgentie zoomt het museum in op de betekenis van spiritualiteit en daagt je uit om op een holistische reis door het museum te gaan. 

Asma Elbadawi, Where the blue and white Nile meet, 2021 / Sophie Steengracht, Moon, various botanical inks and dried flowers on paper, 2020

Kunst en creatie als wegwijzer
Te zien zijn werken van de meest actuele, discipline-overstijgende makers, onder wie: Nick Verstand, Jennifer Tee, Memo Akten, Marlou Fernanda, Tim Wes, Shertise Solano en Asma Elbadawi. Ook artistieke producties als de samenwerking tussen het label Daily Paper en de kunstenaar Alexandre Nitzsche maken deel uit van de selectie. De werken worden getoond naast geestverwante kunstenaars uit de kunstgeschiedenis, zoals herman de vries, Wassily Kandinsky, Jacoba van Heemskerck en Charley Toorop. Juist zo wordt duidelijk dat kunstenaars altijd al de rol van spirituele gids hebben vervuld. Elke kunstenaar put uit andere persoonlijke, culturele of religieuze bronnen. De tentoonstelling gaat niet over verschillen, maar juist over de gemene deler: de urgentie van spiritualiteit.

Shertise Solano, Meditation on Memory (videostill), 2022

Spirituele reis
Aan de hand van vier thema’s kun je in het museum verschillende fases van een spirituele reis beleven. Zo waan je je bij elke fase in een andere realiteit. We zien de ‘Hedendaagse priesters’, interdisciplinaire makers die met creativiteit het voortouw nemen in mystieke ervaringen en ons meenemen naar andere werelden. Binnen het thema ‘Genezing en afkomst’ zijn kunstenaars te zien die met hun werk het proces van genezing onderzoeken, onder meer door voorouderlijke lijnen te verkennen of intergenerationele pijn of blokkades in de ogen te kijken. Het thema ‘Bevrijding en manifestatie’ laat de positieve uitkomsten van genezing zien: het omarmen van diversiteit, eigenheid en persoonlijke vrijheden. Deze zaal toont dat pijn kan veranderen in iets moois. Binnen het vierde thema ‘Natuur en holisme’ belichten verschillende kunstenaars met hun werk een spirituele verbondenheid met de natuur, een holistische manier van denken: de mens als onderdeel van een grotere (goddelijke) schepping.

Nieuwe kunst
De tentoonstelling is onderdeel van de programmalijn Nieuwe Kunst. Deze experimentele lijn heeft als doel om onze blik op hedendaagse kunstuitingen te verbreden. Dit doen we o.a. door ruimte te maken voor samenwerkingen met nieuwe netwerken die zijn ontstaan uit populaire cultuur en/of niet westerse kunst tradities.

Nick Verstand in samenwerking met wiwo.studio, onformative & Salvador Breed, ANIMA

Co-curatoren
Spirituele Urgentie is samengesteld door Eliza Bordeaux van Stedelijk Museum Schiedam in samenwerking met een team externe co-curatoren: Cathelijne Blok & Imaan van der Zwan (TittyMag), Qasim Arif (ILLM) en André Marques & Tim Wes (Together & Dedicated & (MuseumParX)).

‘Met hun scheppende kwaliteiten, zijn kunstenaars in staat om het onzichtbare en ontastbare concreet te maken. In de kunstwerken wordt duidelijk waarom spiritualiteit relevant en zelfs noodzakelijk is’, aldus Eliza Bordeaux – curator Spirituele Urgentie

Eliza Bordeaux
Spirituele Urgentie is samengesteld door curator Eliza Bordeaux van het Stedelijk Museum Schiedam, op basis van input van de diverse co-curatoren, eigen research en de kunsthistorische kennis van het museum. Eliza Bordeaux is opgeleid als kunstfotograaf en is als curator verbonden aan het museum om invulling te geven aan de programmalijn nieuwe kunst. Voor Spirituele Urgentie werkt zij samen met een team externe co-curatoren, die ieder een eigen community bedient.

Qasim Arif
Qasim Arif is een hedendaags kalligraaf, hij vermengt traditionele Arabische kalligrafie met invloeden van hedendaagse hiphop- en graffiti cultuur. Daarnaast is hij gespecialiseerd in branding grafisch ontwerp en art direction, en werkzaam voor verschillende merken.

Cathelijne Blok en Imaan van der Zwan
Zijn eigenaar en oprichter van het creatief bureau en kunstplatform TittyMag, dat een podium wil bieden aan kunst van vrouwen en andere onder gerepresenteerde groepen. Vanuit TittyMag publiceren zij artikelen, maken podcasts, scouten talent en organiseren events op het kruisvlak van beeldende kunst, mode en feminisme.

André Marques en Tim Wes
Als oprichters van het productiehuis Together & Dedicated en (Museum)ParX hebben de Rotterdamse culturele ondernemers en makers als doel om verbindingen tussen creatieven van nu te leggen en ruimte te maken voor nieuwe geluiden. Ze ontwikkelen creatieve campagnes voor onder andere mode, culturele instellingen en muziek, organiseren events, tentoonstellingen en performances.

Met dank aan 
Gemeente Schiedam, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)