Stedelingen veranderen de stad*

*Auteur: Mariska van den Berg.

 

Aandrager boek: Wineke van Muiswinkel

 

Samenvatting:
Stedelingen veranderen de stad gaat in op kleinschalige initiatieven waarmee bewoners, activisten, kunstenaars, architecten en andere burgers, naar eigen inzicht ingrijpen in de publieke ruimte. Zij vari ren van ruimtelijke interventies – het bouwen van een paviljoen of het aanleggen van een buurtmoestuin – tot programma’s die de publieke ruimte aantrekkelijk maken voor gebruik en verblijf. Mariska van den Berg onderzocht zo’n dertig voorbeelden in Nederland en daarbuiten en ondervroeg de initiatiefnemers over wat hen drijft, hoe zij hun plannen verwezenlijken en naar hun idee n over de stad en haar publieke functies die hen motiveren.

In dit boek worden de achterliggende vragen – naar de betekenis van deze bottom-up initiatieven voor de stad en of zij erin slagen om invloed uitoefenen op de praktijk en politiek waarin onze hedendaagse steden top-down vorm krijgen – geplaatst in de bredere maatschappelijke context van burgerschap 2.0 en maatschappelijke transitie.