Ontdek de collectie

Over de collectie*

*Kunst, geschiedenis en alles ertussenin.

Het Stedelijk Museum Schiedam staat bekend als een museum voor naoorlogse Nederlandse kunst. Dat klopt. Maar de oorsprong was een heel andere.

De museumgeschiedenis gaat terug tot het jaar 1899, toen Majoor Visser de stad zijn historische collectie naliet, onder voorwaarde dat deze er een museum voor stichtte. In de jaren vijftig bepaalde de gemeenteraad van Schiedam dat het museum zich zou richten op ‘thans levende kunstenaars’ uit Nederland. Sinds 2016 vormt ook de historische collectie weer een belangrijk onderdeel van de programmering. Lees ook Over het museum.

Wilt u beeldmateriaal van werken uit onze collectie ontvangen? Klik dan hier.

Pierre Janssen: u hoeft niet alles mooi te vinden

Vanaf de jaren vijftig zette directeur/conservator Pierre Janssen een nieuwe koers uit. Onder zijn directeurschap kocht het museum belangrijk werk van Cobra-kunstenaars.

Van Cobra tot hedendaagse kunst

Opeenvolgende directeuren en conservatoren scherpten het beleid aan, waardoor het museum nu sterk is op verschillende terreinen. In het verlengde van de Cobra-kunst, met werk van kunstenaars als Appel, Constant, Brands, Corneille en Lucebert, richten we ons op ‘experimentele en informele kunst van 1945 tot 1960’.

Seriële kunst, 1960 tot nu

Geheel andere opvattingen over schilderkunst zijn te vinden in de tweede kerncollectie: ‘seriële, systematische, fundamentele en radicale schilderkunst van 1960 tot nu’. Deze kunstenaars, zoals Jan Schoonhoven, Daan van Golden, Ad Dekkers en Peter Struycken verkennen de grenzen van de schilderkunst.

Engagement, vanaf 1990

En dan is er een derde categorie: ‘sociaal-maatschappelijk engagement, hedendaagse kunst vanaf 1990’. Daarbij draait het om kunstenaars die naar maatschappelijke ontwikkelingen kijken. Hun techniek varieert van schilder-, teken- en beeldhouwkunst tot fotografie en video. Zo kocht het museum werk aan van Evelyn Taocheng Wang en Zoro Feigl.

NOG Collectie

Tot en met 2020 beheerde en verzamelde het museum de NOG Collectie, een bedrijfscollectie van de Stichting Beheer SNS REAAL. Dankzij een schenking maakt de collectie inmiddels deel uit het museum. De collectie bevat bijna 600 werken van Nederlandse kunstenaars, vooral tekeningen. Daarmee is het een van de belangrijkste tekeningencollecties van Nederlandse kunst. Naast tekeningen bevat de collectie ook schilderijen, beelden en multimedia-installaties. Het museum kreeg de collectie in 2020 geschonken door Stichting Beheer SNS Reaal. De officiële overdracht vond per 1 januari 2021 plaats.

Verzamelen

Het museum koopt jaarlijks kunst, maar wordt ook geholpen door verzamelaars die kunstwerken aan het museum schenken, om hun liefde voor kunst met het publiek te delen en om kunstwerken via publiek bezit aan volgende generaties te kunnen overdragen.

SCHUNCK*

Het museum stemt het aankopen van kunst nauw af met SCHUNCK*, een verwant museum in Heerlen. We delen niet alleen een asterisk in ons logo, maar onze verzamelingen vullen elkaar ook mooi aan. De museumcollectie is eigendom van de gemeente Schiedam en dus van alle Schiedammers en voor alle mensen die het museum bezoeken.

Historische collectie

De historische voorwerpen die het museum verzamelt hebben allemaal iets met de geschiedenis van de stad te maken. Van jeneverkruiken tot gildebekers. In de entree van het museum is een aantal voorwerpen permanent te zien.

Aanbieden van objecten & Bruikleenverzoeken*

*Bekijk hieronder de mogelijkheden.