Bruikleen verzoeken

Het Stedelijk Museum Schiedam geeft regelmatig werken uit de collectie in bruikleen aan nationale en internationale musea en presentatieplekken. Voorwaarde is daarbij altijd dat de werken onder de juiste condities getoond kunnen worden. Dit houdt onder andere in dat op locatie de museale standaard voor klimaat en beveiliging wordt aangehouden. De richtlijnen voor het doen van een bruikleenaanvraag en de daarbij gehanteerde voorwaarden staan op deze pagina beschreven.

Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend ter attentie van de directeur naar het onderstaande adres:

Stedelijk Museum Schiedam

Postbus 208

3100 AE Schiedam

De aanvraag dient de volgende informatie te bevatten:

  • de titel van de tentoonstelling
  • begin en -einddata van de tentoonstelling
  • locatie van de tentoonstelling
  • de werken die in bruikleen worden gevraagd: titel en kunstenaar
  • inhoudelijke motivatie voor de aanvraag
  • adres en contactgegevens van de aanvrager en organisator
  • een facility report

Of een object uitgeleend wordt, hangt af van onder andere de beschikbaarheid en de reden van de aanvraag. Alle kosten die te maken hebben met de bruikleen zijn voor de aanvrager. Bijvoorbeeld de kosten van een conditierapport, de verpakking, verzekering en transport. Het transport van het bruikleen moet worden uitgevoerd door een erkende Nederlandse kunsttransporteur. Daarnaast rekenen wij voor gecompliceerde bruiklenen in sommige gevallen een fee.

Stedelijk Museum Schiedam streeft ernaar om binnen drie maanden uitsluitsel te geven over de bruikleenaanvraag.