Schaften met…

Schaften met … is een nieuwe serie lunchlezingen. Met Hans den Hartog Jager bij Tjebbe Beekman.