Aanvraag beeldmateriaal

Beeldmateriaal

Wilt u beeldmateriaal uit onze collectie? Neem dan contact op met Marco Steketee per mail of telefonisch +31 (10) 246 36 56. Dit geldt niet voor persmateriaal. Neem daarvoor contact op met Sandra Jongenelen.

Toezending via Wetransfer

Creditline: Collectie Stedelijk Museum Schiedam tenzij anders staat aangegeven.

Indien er beeldmateriaal aanwezig is, vindt direct levering plaats na ontvangst van een akkoord op de betaling. In het geval van nieuwe opnames is de levertijd minimaal zes weken na ontvangst van de betaling. Bij gecompliceerde opnames e/o speciale wensen berekenen we de kosten van de fotograaf en de art handeling door.

Spoed

Bij een spoedaanvraag wordt aanwezig beeldmateriaal per omgaand na een akkoord van betaling van de kosten verstuurd. Indien er nieuwe opnames moeten worden gemaakt, vindt levering plaats zo snel als mogelijk is en zullen de kosten van de fotograaf worden doorberekend.

Copyrights

Het Stedelijk Museum Schiedam is niet aansprakelijk voor copyrights voortvloeiende uit het auteurschap van de kunstenaar. Hiervoor dient u zelf met diverse instanties contact te zoeken en dit te regelen.

Bewijsexemplaar

Alle gebruikers verplichten zich in geval van publicatie of een andere manier van verveelvoudiging van een afbeelding van het museum, tot het kosteloos te doen toekomen van een bewijsexemplaar. In het geval van publicatie van een afbeelding van een bruikleen van derden, dienen twee of meer bewijsexemplaren te worden opgestuurd.

Bewijsexemplaren kunnen worden opgestuurd naar:
Stedelijk Museum Schiedam
Afdeling Collectiemanagement
Postbus 208
3100 AE Schiedam