Aanbieden van objecten

Het Stedelijk Museum Schiedam krijgt regelmatig objecten als schenking of ter overname aangeboden als aanvulling op de collectie. Het museum is hier dankbaar voor. Elk object wordt zorgvuldig bestudeerd door onze conservatoren waarna een besluit volgt. We zijn heel selectief in welke objecten we opnemen in de collectie. Redenen om het aanbod af te wijzen zijn bijvoorbeeld omdat de objecten niet aansluiten bij ons verzamelbeleid of omdat de kunstenaar of en object al ruim vertegenwoordigd is in de collectie.

Bent u van plan een object aan het museum aan te bieden, dan willen wij u vragen om de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats
  • Een afbeelding van het object
  • Een omschrijving van het object
  • De afmetingen van het object
  • De aanbiedingsvorm: schenking, langdurig bruikleen of verkoop. In het geval van verkoop, graag de gewenste prijs vermelden.

U kunt uw aanbieding sturen naar info@stedelijkmuseumschiedam.nl. Wij streven ernaar om u binnen vier weken te informatie over het besluit.