Nevenfuncties

– Lid Raad van Toezicht Scapino Ballet, Rotterdam
– Bestuurslid Fotodok, internationaal platform voor documentaire fotografie, Utrecht
– Secretaris Stichting Federico Carasso, Amsterdam.
– Lid klankbordgroep Publiek, Raad voor Cultuur, Den Haag
– Jurylid, Doro Siepel Prijs, gemeente Rotterdam
– Lid commissie pilotprojecten, Mondriaan Fonds