Liduina. Van Schaatsster tot Stadsheilige. Wegens succes verlengd!

Liduina van Schaatsster tot Stadsheilige Large

Stedelijk Museum Schiedam op Locatie Jenevermuseum
Het Liduina-jaar 2015 heeft drie Schiedamse erfgoedinstellingen geïnspireerd om gezamenlijk een tentoonstelling te organiseren over het leven en de verering van Liduina, een stadheilige met internationale bekendheid.

Het Stedelijk Museum Schiedam, het Gemeentearchief Schiedam en het Nationaal Jenevermuseum presenteren de tentoonstelling: Liduina van Schiedam. De geschiedenis van een stadsheilige in het Jenevermuseum in Schiedam .

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat paus Leo XIII de verering van Liduina officieel goedkeurde en bekrachtigde. Ter ere van deze gelegenheid heeft de gemeente Schiedam 2015 uitgeroepen tot het Liduina-jaar. Liduina is dé Schiedamse stadsheilige met internationale faam. Niet alleen zijn er in Schiedam allerlei objecten in collecties en plekken en instanties die aan haar herinneren, ook veel organisaties in het buitenland, van scholen tot ziekenhuizen, dragen haar naam. In Canada is zelfs een ijshal naar haar vernoemd. Nog altijd is Liduina van Schiedam een begrip.

De tentoonstelling presenteert schilderijen, reliëfs, boeken, beelden, archief- en documentatiemateriaal afkomstig van de musea, het Gemeentearchief en de Schiedamse gemeenschap. De presentatie vertelt over het leven van Liduina en de ontwikkeling van haar verering, en maakt daarmee de betekenis en het belang van de heilige voor de stad Schiedam duidelijk.

Liduina was een meisje dat leefde in de 15de eeuw. Door een val op het ijs is zij vanaf haar vijftiende aan bed gekluisterd. Gedurende haar ziekbed heeft ze visioenen en vinden in haar bijzijn wonderen plaats. Al tijdens haar leven verwerft zij hiermee tot ver buiten Schiedam bekendheid, waardoor er dan al sprake is van een Liduina verering.

Haar faam wordt na haar dood alleen maar groter mede dankzij het boek De ‘Vita alme virginis Lijdwine’ dat in 1456 is geschreven door Joannes Brugman. Een beroemd prediker die bij het grote publiek bekend is door het spreekwoord ‘Praten als Brugman’. Een gedrukte uitgave van dit boek uit 1498 met begeleidende illustraties geeft een verrassend en helder tijdsbeeld.

De Liduinaverering blijft, zeker in Schiedam, ook na de Reformatie bestaan. In de 19e eeuw bloeit de verering op. Door de florerende jeneverindustrie in de 18e eeuw zijn Duitse overwegend katholieke branders en brandersknechten naar Schiedam getrokken. Hierdoor barst de Katholieke gemeenschap uit haar voegen. De oprichting van een nieuwe parochie en de bouw van nieuwe kerken, zoals de Havenkerk, de Frankenlandse kerk en de Singelkerk, die grotendeels worden betaald met het in de jeneverindustrie verdiende geld, zijn een gevolg. Liduina en haar verering spelen daarbij een prominente rol. De opvoering in 1933 van een zogenaamd Mysteriespel waarbij het leven van Liduina wordt nagespeeld door 7.000 katholieke meisjes is een markant hoogtepunt. Hiervan zijn unieke filmbeelden te zien op de tentoonstelling.

Stedelijk Museum Schiedam op Locatie Jenevermuseum

Jenevermuseum
Lange Haven 74-76
3111 CH Schiedam
www.jenevermuseum.nl


Openingstijden van Jenevermuseum
dinsdag t/m vrijdag van: 12.00 – 17.00 uur.
zaterdag en zondag van: 12:00 – 18:00 uur
Gesloten op maandag