Voortgezet onderwijs schooljaar 2016 - 2017

1. Victor Vasarely Vega-Pâl 1965. Courtesy Pierre Vasarely en De Primi Fine Art

Victor Vasarely, Vega-Pâl, 1965. Courtesy Pierre Vasarely en De Primi Fine Art

Bij tentoonstellingen bieden wij een educatief programma voor het voortgezet onderwijs. De educatieve programma's zijn erop gericht leerlingen vertrouwd te maken met het museum en met beeldende kunst. Tijdens interactieve rondleidingen worden de leerlingen uitgedaagd zich te laten verrassen door de beeldende kunst en tot het vormen van een eigen mening. De rondleidingen en workshops worden gegeven door professionele museumdocenten. Het museum werkt vraaggericht en stemt de inhoud van de rondleidingen en workshops (ook bij de andere tentoonstellingen) graag af op de leerdoelen en het curriculum van uw school.

Programma:

NIEUW! Examenrondleiding Kunst (Algemeen)   Examenklassen HAVO/VWO 
NIEUW! Wat lijkt waarop: rondleiding en multimediaworkshops  VMBO/HAVO/VWO (klas 1-3)

 

Filosoferen met kunst VMBO / HAVO / VWO (alle klassen)
Programma op maat VMBO / HAVO / VWO (alle klassen)

 

 
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
 
Meld je aan!
Lees meer