Primair onderwijs schooljaar 2016 - 2017

1. Victor Vasarely Vega-Pâl 1965. Courtesy Pierre Vasarely en De Primi Fine Art

Victor Vasarely, Vega-Pâl, 1965. Courtesy Pierre Vasarely en De Primi Fine Art

Onze programma's zijn erop gericht kinderen vertrouwd te maken met het museum en met beeldende kunst. Tijdens de interactieve rondleidingen en workshops worden kinderen uitgedaagd zich te laten inspireren en verrassen door beeldende kunst. De rondleidingen en workshops worden gegeven door professionele museumdocenten, waarbij de belevingswereld van het kind voorop staat.

Bekijk de educatieve programma's via onderstaande links:

NIEUW! Wat is bewegend beeld? Rondleiding en multimediaworkshop      Groep 5/6               
NIEUW! Verandering in beeld. Rondleiding en multimediaworkshop Groep 7/8

 

Nieuw! Filosoferen met kunst Groep 1 tot en met 8
Kijken met je ogen, oren, neus en vingers Groep 1 en 2
Hoe toepasselijk! Groep 3 en 4
Je ziet niet wat je ziet Groep 5 en 6
Wie ben ik? Groep 7 en 8
Programma op maat Groep 1 tot en met 8


Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit
Het Stedelijk Museum Schiedam is partner in uitvoering van de deelregeling 'Cultuureducatie met kwaliteit'.
Naast het nieuwe educatieve aanbod voor aankomend schooljaar ontwikkelt het museum, voor scholen die deelnemen aan de regeling, educatieve programma’s die aansluiten op de kerndoelen van het primair onderwijs.
Heeft uw school behoefte aan een vakdocent op school, aan advies bij het ontwikkelen van een visie op kunst- en cultuureducatie of aan een deskundigheidsbevorderingscursus? Dan is het museum uw partner!
De onderstaande cursussen maken deel uit van de deelregeling 'Cultuureducatie met kwaliteit' en kunnen komend schooljaar in het museum gevolgd worden.

  • Kunsteducatie met kwaliteit (voor leerkrachten)
    Een cursus deskundigheidsbevordering kunsteducatie. Zelf uw leerlingen rondleiden in het Stedelijk Museum Schiedam? Of wilt u meer weten over  kunsteducatie voor in uw lessen? In de cursus laten we u kennismaken met onze collectie en reiken we u handvatten aan.
  • Filosoferen met kunst (voor leerkrachten)
    Zelf filosoferen met leerlingen in de klas? In deze cursus krijgt u van een ervaren filosofe en kunsthistorica enkele lessen in hoe te filosoferen met kinderen. Kunst is daarbij het onderwerp en het middel. Welke tips en tricks helpen u om een een goede gespreksleider te zijn tijdens een filosofisch gesprek? Welke onderwerpen sluiten mooi aan bij de belevingswereld van de kinderen? Hoe kunt u het filosoferen inzetten bij andere vakken op school? Na deze cursus kunt u met uw eigen groep  filosofisch gesprek voeren op basisniveau en kunt u een eventueel bezoek aan het museum goed voorbereiden en verwerken met uw leerlingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janina Schipper of Esther Kramer, Educatie en Publieksbegeleiding via 010 2463666.

 
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
 
Meld je aan!
Lees meer
Meer informatie?

Wil je meer weten over het Educatieve aanbod?

stedelijk museum schiedam educatie

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Henny van Leeuwen 010-2463663 of stuur een mail met je vraag naar: henny.van.leeuwen@stedelijkmuseumschiedam.nl

Heb je een vraag over het reserveren van een educatief project? Bel Janina Schipper 010-2463666 of stuur een mail naar janina.schipper@stedelijkmuseumschiedam.nl